CARNAVALS- en BUURTVERENIGING

 

Na zijn benoeming in Westerhoven,stelde pastoor Brands zich ten doel het verenigingsleven op te krikken in ons kerkdorp. Vooral de jeugd had zijn bijzondere aandacht. Samen met Jan Hoppenbrouwers sr. en meester Broné richtte hij een carnavalsvereniging op, met als streven de jongeren in Koffiegat te houden. Het eerste optreden van de Carnavalsclub was het installeren en afhalen van Prins Valentino den Urste bij het polderhuisje.In optocht ging men naar de gymzaal om daar het zottenfeest te vieren

.Piet Schrijvers, de nestor en zijn buurman Kees Hoeks waren bij het eerste optreden van van de carnavalsclub van de partij. Piet beloofde na een  een goed glas bier gedronken te hebben dat Loveren het jaar daarop een wagen zou bouwen om mee te doen aan de optocht.

Kees Hoeks stond achter dit voorstel en zou er mede voor zorgen dat het gaaen loze kreet was. Er werd toen maar meteen een vereniging opgericht zodat Loveren, Zandstraat en gedeelte Hoeverstraat een steentje kon bijdragen aan de verwezenlijking van de Carnavalswagen, zowel met hand- en spandiensten als ook financieel.                                   

De eerste wagen werd gebouwd bij Janus en Cornelis van Valenberg.In de schuur was het vreselijk koud maar de bouwers konden zich bij tijd en wijlen lekker warmen op de koeienstal en in het hooi  

 .

Dit adres was van tijdelijke aard en via de locaties bij Tinuske v/d Dungen,Hans Bruns, bouwbedrijf WEB en firma Bax kwamen we terecht bij Hucle (Peter Cleven) waar de laatste wagen gebouwd is..